MENÜÜ

Seadkem sammud Salmele!

Saaremaa on täis külastamisväärt üllatusi.

Alles kuus aastat tagasi avastati Sõrve saare alguses, Salme jõe ääres kõdunenud muinaslaevadesse maetud meresõitjate luud ja nendega kaasas olnud esemed. Viimaste analüüsi põhjal hinnatakse nende kuuluvust 12 ja poole sajandi taha. Seega Vendeli ajastu lõppu, enne klassikalise viikingite ajastu algust, milleks loetakse aasta 793. Selle eelviikingi aega kuuluva harukordse leiu arheoloogiline uurimine ja mereajalooliselt olulise paiga tutvustamine on äratanud laiaulatuslikku tähelepanu ja sügavat teaduslikku huvi. Tuleb tõdeda, et ootamatust avastusest tekkinud Saaremaa külastusväärsusest on kujunemas Kaali meteoriidikraatri järve kõrval esimese valiku turismipärl.
Sõrve säärel on läbi aegade olnud üldiselt tuntav külastamissoovi kütkestav magnet. Allumise tasuks on saadud imepärane vaade Sääre tuletorni juures Irbe väinale, mille taga paistab sinise viiruna lõiguke Kuramaa randa ja saab ehitada mõttelist silda Euroopasse. Nüüd aga tuleb Sõrve sõites teha pikem peatus Salmel, et mõtelda meresõidu pikale ajaloole ja meresõitjatele juba enne viikingite klassikalisi retki. Laevmatuste haudade tähistused ja leidude tutvustused välisstendidel paeluvad tuhandeid Saaremaa külastajaid. Nad muutuvad otsekui senitundmatu ajajärgu avastajateks otse tõendite leiu sündmuskohal.

Me saame teada, et muinasmeresõit oli suur risk ja seda võtsid ette mehised ja kartmatud skandinaavia maadest pärit mehed, kes mõõgaga käes olid valmis langema võõraid randu tundma õppides ja oma merekultuuri levitades. Nad ühendasid meie kaugeid eelkäijaid vana antiikkultuuri ja arenenud meresõidu oskustega. Ega saarlased saanud tühjalt kohalt oma juba muinasaja lõpust tuntud merelist võimu ja merekindlate laevade suurt arvu ning purjetamise ulatust. Meie minevik on olnud paljuski ettearvamatult imetlemisväärne.

Seda pärandit tahamegi meie külalisega juba täna jagada.