MENÜÜ

Vilsandi rahvuspark

Vilsandi rahvuspark on Baltikumi kõige vanem (asutatud 1910. aastal) kaitseala ja Eesti kõige merelisem rahvuspark. Selle eesmärgiks on kaitsta, säilitada, uurida ja tutvustada mere- ja rannikumaastikke, nende loodusväärtusi ja kultuuripärandit.

Vilsandi rahvuspark asub Saaremaa läänerannikul Kihelkonna ja Lääne-Saare vallas. Rahvuspargi eellaseks on 1910. a. moodustatud Vaika loodusreservaat, mis on ühtlasi ka Baltimaade vanim kaitseala. Pika tegevusaja jooksul on kaitseala pidevalt laiendatud. 1993. aastal reorganiseeriti looduskaitseala rahvuspargiks.

Rahvuspargi pindala on 23 880 ha, millest valdava osa moodustab rannikumeri, vaid 1/3 on maismaad. Rahvuspargi moodustavad Vilsandi saar koos seda ümbritsevate laidude ja rahnudega ning Kihelkonna, Kuusnõmme ja Atla laht koos neis asetsevate saartega, mida on kokku umbes 150-160 (1/10 kogu Eesti saartest), lisaks veel Elda, Eeriksaare, Kuusnõmme ja Harilaiu poolsaared.

Geoloogilistest väärtustest saab siin vaadelda merest kerkivaid alamsiluri kivimeid. Elurikkus on suur tänu erinevatele elupaikadele, millest osa on aastasadade vältel inimeste poolt kujundatud. Taimerikkuselt öeldakse Vilsandi rahvuspark olevat kui botaanikaaed ning pärandkultuuri poolest kui vabaõhu muuseum.

Vilsandi rahvuspargi erilisus:

https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/Vilsandi_EE.pdf